Skip to content

รถจักรยานยนต์เป็นที่ต้องการในตลาดอย่างมาก ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้น
ในการบริการของเรานั้นมุ่งเน้นไปที่การความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งจะเหมาะกับศูนย์บริการทั่วไปที่สามารถดูแลรถได้ทุกยี่ห้อ
เราเรียกแนวคิดนี้ว่า Motozone concept ซึ่งจำได้ง่ายและติดหูเพราะมาจากคำว่า Moto หรือ Motorcycle นั้นเอง  
 

การบำรุงรักษา รถจักรยานยนต์

Motozone ถูกสร้างมาเพื่อเป็นศูนย์บริการรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คสภาพจนถึงการทำความสะอาด เรายังมีการให้บริการถ่ายน้ำมันเครื่องและบริการอื่นๆอีกมากมาย ศูนย์บริการแห่งนี้ให้บริการเฉพาะรถจักยานยนต์เท่านั้น
 

Motozone ถูกสร้างมาเพื่อพัฒนาและยกระดับศูนย์บริการที่ขาดความน่าเชื่อถือหรือไม่ได้มีการรับรองเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องรวมไปถึงไม่ได้รับอนุญาติให้จัดจำหน่ายอะไหล่อย่างถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตามศูนย์บริการเหล่านั้นจะได้รับการปรับปรุงและทำให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากขึ้น
 

แนวคิดนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพหรือเป็นอะไหล่แท้จากศูนย์
 

ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าทั่วไปหรืออยากเป็นจ้างในนามบริษัทกับเรา คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้:

• คุณจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชียวชาญว่าน้ำมันเครื่องแบบไหนเหมาะกับรถจักรยานยนต์ของคุณมากที่สุดรวมถึงการบำรุงรักษาทั่วไปของรถจักรยานยนต์ อีกทั้งเรายังแนะนำวิธีที่เป็นประโยชน์กับคุณแน่นอน

• เรายังมีบริการจากผู้เชียวชาญในด้านการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินค่าใช้จ่ายทั้งยังช่วยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ และตรวจสภาพรถฟรี