Skip to content

ธุรกิจพลังงาน

Total ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตพลังงานโดยเฉพาะ เราได้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูงสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เครื่องยนต์แก๊สกังหัน เครื่องยนต์ก๊าซ กังหันลม นิวเคลียร์และเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ จากผลการวิจัยและได้รับการรับรองจากผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมพลังงานแล้วว่ามีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถครอบคลุมการดูแลทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมพลังงานได้เป็นอย่างดี