Skip to content

อุตสาหกรรมอาหาร

การรับรองความปลอดภัยของอาหารแก่ผู้บริโภคนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตอาหารแปรรูปในปัจจุบัน ด้วยความท้าทายนี้Total ได้ก่อตั้ง Nevastane บริษัทลูกของ Total ซึ่งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสำหรับ Food Grade ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 21469 ที่จดทะเบียน NSF H1 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรับรองว่าน้ำมันหล่อลืน จาระบี ละอองลอยหรือผลิตภัณฑ์ของ Nevastane นั้นมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไม่มีผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์และสารก่อภูมิแพ้แน่นอน และยังได้รับการรับรองว่าเป็นอาหารสำหรับทุกชนชาติไม่ว่าคุณจะเป็นชาวยิวหรือชาวอาหรับที่มีข้อกำหนดทางอาหารก็ตาม