Skip to content

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

การผลิตเส้นด้ายและผ้าให้เหมาะกับผู้บริโภคนั้นถือเป็นเป็นสิ่งทิ่ยากและท้าทายมากๆ Total ขอเสนอน้ำมันหล่อลื่นสำหรับการทอผ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดย บริษัท Petronaphte เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นแม้จะอยู่สภาวะที่ยากลำบากแค่ไหนก็ตาม ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นนี้เพื่อตอบสนองทุกความต้องการผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณตกแต่งบ้าน น้ำมันหล่อลื่นของเราถูกออกแบบมาเพื่อผู้ผลิตผ้า ผู้บริโภคเครื่องบด และผลิตภัณฑ์ทีใช้ในการถักทอด้วยเส้นใยที่ไม่ทอและเส้นใยหลัก