Skip to content

Digital Accessibility

บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ มาร์เก็ตติ้ง  รับรองว่าจะดำเนินการให้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอกซ์ทราเน็ตและแพ็กเกจซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงได้ตามข้อ 47 ของกฎหมายเลขที่ 2005 -102 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548

เพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ มาร์เก็ตติ้ง  มีแผนการและการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

 

คำชี้แจงสิทธิการเข้าถึงฉบับนี้ใช้กับ services.th.totalenergies.com

สถานะการปฏิบัติตาม
services.th.totalenergies.com  เป็นไปตามแนวปฏิบัติเพียงบางส่วนของคู่มือการเข้าถึงทั่วไป (General Accessibility Guidelines: RGAA) เวอร์ชัน 4.1 เนื่องจากความไม่สอดคล้องและข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

สถานะการปฏิบัติตาม
services.th.totalenergies.com  เป็นไปตามแนวปฏิบัติเพียงบางส่วนของคู่มือการเข้าถึงทั่วไป (General Accessibility Guidelines: RGAA) เวอร์ชัน 4.1 เนื่องจากความไม่สอดคล้องและข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

ผลการทดสอบ
เว็บไซต์ services.th.totalenergies.comได้รับการออกแบบโดยใช้เว็บไซต์แฟกทอรีของโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ ซึ่งช่วยให้โททาลเอนเนอร์ยี่ส์สร้างเว็บไซต์จำนวนมากจากโครงสร้างเดียวกันได้ ผู้ทดลองสามารถมองเห็นองค์ประกอบทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่จากเว็บไซต์แฟกทอรีนี้ได้
เว็บไซต์แฟกทอรีได้ผ่านการเข้าถึงอย่างกว้างขวาง ซึ่งหมายความว่า โครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมดที่ออกแบบจากเว็บไซต์แฟกทอรีนั้นมีระดับการเข้าถึงในระดับเดียวกับผู้ทดลอง
ในการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ RGAA สำหรับแต่ละเว็บไซต์ใน 194 เว็บไซต์ที่สร้างขึ้น (และอีกหลายเว็บไซต์ที่กำลังจะเกิดขึ้น) จากเว็บไซต์แฟกทอรีถือเป็นการดำเนินการที่ไม่ได้สัดส่วน
ดังนั้น การตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติโดย Atalan จึงเป็นการดำเนินการกับผู้ทดลอง ซึ่งเป็นเว็บไซต์แสดงสินค้าสำหรับเว็บไซต์แฟกทอรี โดยปรากฎว่า
•    ร้อยละ 76 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแนวปฏิบัติ RGAA เวอร์ชัน 4.1 

ข้อสังเกต คือ การตรวจสอบนั้นไม่รวมถึงการตรวจสอบเนื้อหาบทความของเว็บไซต์ (บทความ ข่าวสาร กิจกรรม ฯลฯ) ทั้งนี้ เพื่อการรับประกันการเข้าถึงเนื้อหาบทความในระดับที่ดี โททาลได้ดำเนินการดังต่อไปนี้
•    ตรวจสอบว่าอินเตอร์เฟส (Interface) สำหรับการอัปเดตบทความอนุญาตให้อัปโหลดเนื้อหาที่เข้าถึงได้และการรวบรวมความช่วยเหลือในการป้อนข้อมูลที่เข้าถึงได้ 
•    การรวมกฎเกณฑ์การเข้าถึงบทความทั้งหมดลงในคู่มือการสนับสนุนที่จัดเตรียมไว้สำหรับทีมบรรณาธิการ
•    การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักในการเข้าถึงบทความ
•    การตรวจสอบแบบสุ่มซึ่งดำเนินการโดยผู้กำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลด้านดิจิทัลเกี่ยวกับการเข้าถึงเนื้อหาบทความของเว็บไซต์ ซึ่งออกแบบในเว็บไซต์แฟกทอรีพร้อมคำเตือนที่ส่งไปยังผู้จัดการเว็บไซต์เมื่อมีการระบุเนื้อหาที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

เนื้อหาที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

รายละเอียดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ถูกระบุว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดระหว่างการตรวจสอบการเข้าถึงของตัวทดสอบ
•    1.2    ภาพตกแต่งแต่ละภาพถูกละเลยโดยความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีหรือไม่ ?
•    2.1    เฟรมออนไลน์แต่ละเฟรมมีชื่อเฟรมหรือไม่ ?
•    3.2    ในแต่ละหน้าเว็บ การตัดกันระหว่างสีของข้อความและสีของพื้นหลังสูงเพียงพอหรือไม่ (ยกเว้นในกรณีเฉพาะ) ?
•    3.3    ในแต่ละหน้าเว็บ สีที่ใช้ในส่วนประกอบของอินเตอร์เฟส (Interface) หรือส่วนประกอบของกราฟิกที่บรรจุข้อมูลมีการตัดกันอย่างเพียงพอหรือไม่ (ยกเว้นในกรณีเฉพาะ) ?
•    7.1    หากจำเป็น สคริปต์แต่ละสคริปต์รองรับความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีหรือไม่ ?
•    7.3    สคริปต์แต่ละสคริปต์สามารถควบคุมได้ด้วยแป้นพิมพ์และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งทั้งหมดหรือไม่ (ยกเว้นในกรณีเฉพาะ) ?
•    8.7    ในแต่ละหน้าเว็บ การเปลี่ยนแปลงภาษาแต่ละภาษาถูกระบุไว้ในซอร์สโค้ดหรือไม่ (ยกเว้นในกรณีเฉพาะ) ?
•    8.9    ในทุกหน้าเว็บ แท็ก (tags) ไม่ควรนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอเท่านั้น ได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นี้หรือไม่ ?
•    9.1    ในแต่ละหน้าเว็บ ข้อมูลถูกจัดโครงสร้างโดยการใช้หัวข้ออย่างเหมาะสมหรือไม่ ?
•    9.2    ในแต่ละหน้าเว็บมีโครงสร้างที่สอดคล้องกันหรือไม่ (ไม่รวมกรณีเฉพาะ) ?
•    10.1    มีการใช้สไตล์ชีทเพื่อควบคุมการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์หรือไม่ ?
•    10.10    ในทุกหน้าเว็บ ข้อมูลไม่ควรระบุด้วยรูปร่าง ขนาด หรือตำแหน่งเพียงอย่างเดียว กฎเกณฑ์นี้ถูกนำไปใช้อย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่ ? 
•    11.9    ชื่อของแต่ละปุ่มในแต่ละฟอร์มมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ (ไม่รวมกรณีเฉพาะ) ?
•    11.13    สามารถคาดเดาผลลัพธ์ของแบบฟอร์มการป้อนข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลผู้ใช้โดยอัตโนมัติได้หรือไม่ ?
•    13.3    ในแต่ละหน้าเว็บ หากจำเป็น เอกสารดาวน์โหลดแต่ละฉบับมีเวอร์ชันที่เข้าถึงได้หรือไม่ (ไม่รวมกรณีเฉพาะ) ? 

ข้อยกเว้นสำหรับภาระที่ไม่ได้สัดส่วน
•    การแก้ไขข้อผิดพลาดด้านความถูกต้องของโค้ด (หลักเกณฑ์ที่ 8.2) ได้รับการระบุปริมาณและประเมินว่าเป็นภาระที่ไม่ได้สัดส่วนในภาวะปัจจุบันของแพลตฟอร์ม
•    องค์ประกอบต่อไปนี้ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์แฟกทอรี (โปรดทราบว่าองค์ประกอบเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้) ไม่ได้รับการตรวจสอบเนื่องจากไม่ค่อยถูกใช้งาน หรือไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากการแก้ไขเป็นภาระที่ไม่ได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับความถี่ของการใช้องค์ประกอบเหล่านี้
o    การปิดกั้นเสียง (ไม่ค่อยถูกใช้งาน และไม่ทำงาน)
o    ตัวเลื่อนของสิ่งพิมพ์ (ไม่ค่อยถูกใช้งาน และจะหายไปเมื่อครบกำหนด)
o    ตารางเปรียบเทียบ (ไม่ค่อยถูกใช้งาน และได้วางแผนเพื่อได้รับการออกแบบใหม่)
o    การวิจัยแบบมีเงื่อนไข (ไม่ค่อยถูกใช้งาน และไม่ทำงาน)
o    หน้ารายการที่สามารถกรองได้ (ไม่ได้สัดส่วน)

เนื้อหาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับในการเข้าถึง
•    เครื่องมือจัดการคุกกี้ทีเลียม (Tealium cookie)        
•    ปุ่มแชร์แอดดิส (AddThis)         
•    ระบบกูเกิลรีแคปต์ชา (Google ReCaptcha) 
•    เครื่องเล่นวิดีโอแดมดี (วีเดีย) (Damdy (Wedia))    

การจัดทำประกาศการเข้าถึงฉบับนี้
ประกาศฉบับนี้จัดทำเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำ services.th.totalenergies.com
•    เอชทีเอมแอล5 (HTML5)
•    ซีเอสเอส (CSS) 
•    จาวาสคริปต์ (JavaScript)
•    เออาร์ไอเอ (ARIA)
•    ซีเอมเอส ดรูปัล (CMS Drupal)

เครื่องมือสำหรับการเข้าถึงความสามารถในการเข้าถึง
•    ตัววิเคราะห์ความตัดกันของสี 
•    เครื่องมือพัฒนาไฟร์ฟอกซ์ 
•    ผู้พัฒนาเว็บ (ส่วนขยายไฟร์ฟอกซ์) 
หน้าเพจ (pages) ของตัวทดสอบที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ตัวอย่างที่ดำเนินการตรวจสอบครอบคลุมหน้าเพจบังคับที่กำหนดโดย RGAA
1.    หน้าหลัก (Home)
2.    การติดต่อ (Contact)
3.    ประกาศทางกฎหมาย (Legal notice) 
4.    การเข้าถึง (Accessibility)
5.    แผนที่เว็บไซต์ (Site map)
6.    ครอบคลุมด้วยลิงก์เดียว (แครระเซล) (carrousel)
7.    แผนภูมิกราฟิกดิจิทัล (Digital graphic chart)
8.    การปิดกั้นการตรวจสอบ (Audit blocks)
9.    ติดตามเรา (Follow us)

10.    บทความทางธุรกิจ (Business article)
11.    หน้าข่าว (News page)
12.    รายการข่าว (News list)
13.    ผลการค้นหารวมถึงคำว่า « โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ »
14.    คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
15.    การนำเสนอเว็บแฟกทอรีของโททาลเอนเนอร์ยี่ส์ 

ข้อเสนอแนะและการติดต่อ
หากท่านไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการได้ ท่านสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบของ [ชื่อเว็บไซต์ และ ที่อยู่ของเว็บไซต์ของท่าน services.th.totalenergies.com  เพื่อไปยังทางเลือกอื่นที่สามารถเข้าถึงได้หรือเพื่อรับเนื้อหาในรูปแบบอื่น
•    ส่งข้อความ [ที่อยู่ของเว็บไซต์ของแบบฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบไฮเปอร์เท็กซ์] หรือ https://mw.totalenergies.com/contact or [email protected] 
•    ติดต่อ  TotalEnergies Marketing Malawi Ltd, P/Bag 5125, Limbe. 

การแก้ไขปัญหา
ใช้กระบวนการนี้ในกรณีดังต่อไปนี้
ท่านได้แจ้งผู้จัดการเว็บไซต์เกี่ยวกับอุปสรรคในการเข้าถึงซึ่งทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการบนพอร์ทัล (portal) ได้ รวมถึงท่านไม่ได้รับการตอบกลับที่น่าพอใจ
•    ส่งข้อความถึงผู้ปกป้องสิทธิ์ (Défenseur des droits)
[ https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/ ]
•    ติดต่อตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิ์ (Défenseur des droits) ในภูมิภาคของท่าน
[ https://www.defenseurdesdroits.fr/en/office ]
•    ส่งจดหมาย (โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม และไม่ต้องติดแสตมป์)
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07.