Skip to content

น้ำมันเครื่อง โททาล ควอทซ์ อินีโอ เอ็มซีสาม 5w-30

 

Total

น้ำมันเครื่อง โททาล ควอทซ์ อินีโอ เอ็มซีสาม 5W-30
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สูตร Low SAPS

คุณสมบัติ 

  • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบป้องกันมลพิษโดยเฉพาะ DPF
  • เพิ่มอายุการใช้งานของ DPF ให้นานยิ่งขึ้น
  • ป้องกันการสึกหรอและต่อต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม
  • ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ

 

ได้รับมาตรฐานสากล :

API SN/CF 

ACEA C3

 

การรับรองโดยผู้ผลิต :

MB 229.51, BMW LL04

 

ขนาด :

1 ลิตร

Mono-universe B2C