Skip to content

น้ำมันเครื่อง โททาล ควอทซ์ อินีโอ ลองไลฟ์ 5w-30

TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30

 

น้ำมันเครื่อง โททาล ควอทซ์ อินีโอ ลองไลฟ์ 5W-30

น้ำมันหล่อลื่น สูตร SAPS เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคนิคของผู้ผลิต Volkwagen ผลิตโดยเทคโนโลยีขั้นสูง

คุณสมบัติ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบป้องกันมลพิษ เช่นตัวกรองอนุภาคเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิลและดีเซล
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยมลพิษของ Euro V

 

ได้รับมาตรฐานสากล :

• ACEA C3
• API SN/CF

 

การรับรองโดยผู้ผลิต :

• BMW LL-04
• MB-Approval 229.51
• Porsche C30
• VW 504.00/507.00

 

ขนาด :

1 ลิตร

 

 

Mono-universe B2C