Skip to content

อุตสาหกรรมยานยนต์

น้ำมันหล่อลื่นของ Total นั้นเป็นที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ผลิตยานยนต์ เราให้บริการน้ำมันหล่อลื่นที่ผลิตเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อให้ยานยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น น้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะกับระบบไฮดรอลิก น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรม ทั้งยังช่วยการไหลเวียนของน้ำมัน และการขึ้นรูปน้ำมัน เรายังมีอุตสาหกรรมรวมทั้งการไหลเวียน การขึ้นรูปน้ำมัน จาระบีและผลิตภัณฑ์พิเศษที่เราทุ่มเทในการผลิตอย่างพิถีพิถันให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์

Mono-universe B2B